Ikon för Rikstermbanken

GIST

svenska termer: GIST
gastrointestinal stromacellstumör
förklaring:

Det är en tumörsjukdom som drabbar matstrupe, magsäck och/eller tarm. Tumörerna kan vara godartade, men är oftast elakartade. Förutsatt att tumören inte spridit sig i kroppen så kan kirurgi räcka för att bota sjukdomen. Tyvärr hinner den ofta göra det, vilket gör att man måste behandla med läkemedel också.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008