Ikon för Rikstermbanken

GABA

svenska termer: GABA
gamma-aminosmörsyra
förklaring:

GABA är den viktigaste hämmande signalsubstansen i det centrala nervsystemet. När GABA utsöndras i synapsen mellan nervcellerna hämmas impulsledningen mellan nervcellerna. För låg koncentration av GABA leder till för hög aktivitet i cellerna och en effekt av detta är epilepsi.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008