Ikon för Rikstermbanken

FEV

svenska termer: FEV
forcerad expiratorisk volym
definition:

mått på lungfunktionen och mäts vid kraftig utandning

anmärkning:

Genom att mäta FEV kan läkaren bedöma lungfunktionen hos patienten. Detta för att dels gradera en lungsjukdoms svårighetsgrad och dels för att se vilken effekt en behandling har.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008