Ikon för Rikstermbanken

FAC

svensk term: FAC
förklaring:

FAC är en förkortning för tre olika cellgiftsläkemedel mot cancer. De används i kombination dels för att minska mängden biverkningar, och dels för att förbättra effekten. De tre substanserna som ingår i en FAC-behandling är 5-fluorouracil, doxorubicin och cyklofosfamid.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008