Ikon för Rikstermbanken

Epstein Barr

svenska termer: Epstein Barr
EBV
Epstein Barr-virus
förklaring:

Virus som tillhör familjen herpesvirus. Epstein Barr-virus ger upphov till körtelfeber. Symtomen som uppvisas vid körtelfeber är bl.a. halsont, feber och trötthet. Sjukdomen behandlas symtomatiskt, vilket betyder att man inte behandlar själva virusangreppet utan endast symtomen som infektionen ger upphov till. Vaccin mot viruset saknas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008