Ikon för Rikstermbanken

EDTA

svenska termer: EDTA
etylendiamintetraacetat
förklaring:

EDTA är ett ämne som binder upp metalljoner och bildar mycket starka metallkomplex. Används t.ex. vid metallförgiftning.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008