Ikon för Rikstermbanken

DNA-polymeras

svensk term: DNA-polymeras
förklaring:

DNA-polymeras är ett enzym som har en viktig uppgift i DNA-replikationen, vilket är det första steget i celldelningen. DNA-polymeras kopplar samman DNA-baser, s.k. nukleotider med resp. motsvarande nukleotid (adenosin + tymin och cytosin + guanin). Ordningen som nukleotiderna pusslas ihop bestäms av en redan existerande DNA-kedja som fungerar som mall för den nya DNA-kedjan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008