Ikon för Rikstermbanken

DNA-gyras

svensk term: DNA-gyras
förklaring:

DNA-gyras är ett enzym som har en viktig funktion i cellreplikationen. DNA-gyraset kan linda upp och ihop DNA. När DNA separeras för att avläsas bildas det en så kallad supercoil (tvinnad spiral). DNA-gyraset löser upp denna supercoil så att DNA inte tvinnar sig om sig självt. Bakterier har ett särskilt DNA-gyras som heter topoisomeras IV, vilket gör att man kan tillverka läkemedel som enbart tar död på bakterier genom att binda till detta och hämma deras transkription och celldelning.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008