Ikon för Rikstermbanken

DIC

svensk term: DIC
definition:

allvarlig koagulationsrubbning som ger ökad risk för blodlevring inne i kärlen

engelska termer: Disseminated Intravasal Coagulation
DIC
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008