Ikon för Rikstermbanken

Crohns sjukdom

svensk term: Crohns sjukdom
definition:

inflammation i tarmens slemhinna

anmärkning:

Inflammationen kan uppkomma i hela tarmen, men drabbar ofta nedre delen av tunntarmen och övre delen av tjocktarmen. Sjukdomen är kronisk, vilket innebär att den inte går att bota. Orsakerna är inte helt klarlagda men man tror att den beror på bland annat ärftliga faktorer och sänkt immunförsvar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008