Ikon för Rikstermbanken

C Cmax

svensk term: C Cmax
definition:

den maximala koncentrationen av ett läkemedel i blodet efter intag

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008