Ikon för Rikstermbanken

Chlumskys lösning

svensk term: Chlumskys lösning
definition:

antiseptisk fenolkamferberedning som används inom tandvården

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008