Ikon för Rikstermbanken

Ca-kanalblockerare

svensk term: Ca-kanalblockerare
definition:

läkemedel som blockerar kalciumkanaler gör att flödet av kalcium (Ca) in i kroppens celler minskar

anmärkning:

Ca-kanalblockerande läkemedel kan användas mot rytmrubbningar i hjärtat då de minskar hjärtats slaghastighet och mot kärlkramp och högt blodtryck då de har en effekt som gör att blodkärlen slappnar av, dilaterar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008