Ikon för Rikstermbanken

C-fibrer

svensk term: C-fibrer
definition:

nervfibrer utan s.k. myelinskida

anmärkning:

Förmedlar bl.a. smärtimpulser in till hjärnan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008