Ikon för Rikstermbanken

Barretts matstrupe

svensk term: Barretts matstrupe
förklaring:

Barretts matstrupe innebär en slemhinneförändring i matstrupen. Denna förändring beror på att matstrupen anpassar sig efter ökad mängd magsyra i matstrupen vid exempelvis en längre tid med sura uppstötningar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008