Ikon för Rikstermbanken

Alzheimers sjukdom

svensk term: Alzheimers sjukdom
förklaring:

Vid Alzheimers sjukdom bryts nervcellerna i hjärnan ner snabbare än normalt. Orsaken är fortfarande oklar. Man har även brist på signalsubstansen acetylkolin. Symtom vid Alzheimers sjukdom är bl.a. minnesstörningar, talsvårigheter och svårigheter med tidsuppfattningen. Utmärkande för sjukdomen är att symtomen kommer successivt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008