Ikon för Rikstermbanken

Alcaligenes spp

svensk term: Alcaligenes spp
förklaring:

Bakterie som trivs i vatten och jord. Den är ofarlig för friska personer men kan orsaka sjukdomar, till exempel urinvägsinfektioner och sårinfektioner, hos personer med nedsatt immunförsvar.

latinsk term: Alcaligenes spp
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008