Ikon för Rikstermbanken

Acinetobacter baumannii

svensk term: Acinetobacter baumannii
förklaring:

Bakterie som förekommer normalt hos människan. Den är ofarlig för friska människor men kan orsaka bland annat urinvägsinfektioner hos personer med nedsatt immunförsvar, till exempel AIDS-smittade och mycket gamla personer. Bakterien är problematisk på så sätt att den är resistent mot flera olika antibiotika.

latinsk term: Acinetobacter baumannii
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008