Ikon för Rikstermbanken

AV-block

svenska termer: AV-block
atrioventrikulära block
definition:

störning i de nervtrådar som sprider de signaler som behövs för att de olika delarna av hjärtmuskeln ska dra ihop sig i rätt följd

anmärkning:

Kan delas in i tre svårighetsgrader där 1 är måttligt hinder och 3 är totalt hinder.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008