Ikon för Rikstermbanken

AUC

svensk term: AUC
förklaring:

AUC anger koncentrationen av en läkemedelssubstans i blodplasma under en viss tid. AUC kan användas när man studerar hur fort ett läkemedel bryts ner och utsöndras ur kroppen.

engelsk term: Area Under the Curve
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008