Ikon för Rikstermbanken

ATC-kod

svensk term: ATC-kod
definition:

bokstavskombination som kodar för olika grupper av läkemedel uppdelade efter läkemedlets verkningsmekanism

anmärkning:

Det är oftast den första bokstaven i det engelska ordet för gruppen. Bokstäverna bildar ett ATC-register (anatomiskt, terapeutiskt, kemiskt klassificeringssystem) med 14 huvudgrupper indelade i undergrupper efter terapeutisk, kemisk eller farmakologisk funktion. ATC-systemet används av alla nordiska länder och i WHO:s internationella rapportering av biverkningar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008