Ikon för Rikstermbanken

AIDS

svensk term: AIDS
förklaring:

AIDS orsakas av HIV-virus och innebär att kroppens immunförsvar blir kraftigt försvagat och risken för att drabbas av infektioner ökar därmed markant. Mikroorganismer som kroppen normalt kan ta hand om och oskadliggöra blir för en AIDS-sjuk ett allvarligt hot mot hälsan. Dessa infektioner kan vara svårbehandlade och livshotande.

engelska termer: Aquired ImmunoDeficiency Syndrome
AIDS
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008