Ikon för Rikstermbanken

ADHD

svensk term: ADHD
definition:

hyperaktivitetssyndrom med debut i barndomen

anmärkning:

Symtomen vid ADHD är bl.a. bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist. Det finns tre varianter av ADHD och sjukdomen är vanligare hos pojkar än hos flickor.

engelska termer: Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ADHD
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008