Ikon för Rikstermbanken

ACE-hämmare

svensk term: ACE-hämmare
definition:

läkemedel som används för att sänka blodtrycket

anmärkning:

ACE-hämmare minskar halten av angiotensin. Angiotensin är ett hormon som drar ihop kroppens blodkärl och därmed ökar motståndet i blodomloppet. Då halten angiotensin minskas ökar blodkärlens diameter och blodtrycket sänks.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008