Ikon för Rikstermbanken

ögondroppar

svensk term: ögondroppar
definition:

läkemedelsform som utgörs av en steril vätska vilken ska droppas in lokalt i ögat

anmärkning:

Man droppar oftast i konjunktivalsäcken som finns innanför nedre ögonlocket. Ögondroppar kan ha sin verkan lokalt i ögat eller ibland i resten av kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008