Ikon för Rikstermbanken

mycel

svensk term: mycel [myse’l] 
definition:

en svampindivids samlade hyfer

anmärkning:

Mycelet är den ”underjordiska” delen av svampen och kan bli flera hundra år gammalt.

se även:
 
källa: Svampguiden.com: Ordlista