Ikon för Rikstermbanken

hyfer

svensk term: hyfer (pl.)  [hy’fer] 
definition:

tunna trådar som svamparna är uppbyggda av

anmärkning:

En svampindivids samlade hyfer är ett mycel.

 
källa: Svampguiden.com: Ordlista