Ikon för Rikstermbanken

hattsvampar

svensk term: hattsvampar
definition:

svampar med hattbildande fruktkroppar

se även:
 
källa: Svampguiden.com: Ordlista