Ikon för Rikstermbanken

marocko

svensk term: marocko
definition:

vegetabiliskt garvat getskinn med karakteristiskt narvmönster, som framkallats naturligt eller erhållits genom krusning för hand

anmärkning:

Det vanligaste och mest karakteristiska narvmönstret är den s.k. ”hårda” narven. (”hard grain goat”.) Enligt vedertaget bruk, speciellt inom prydnadsvaruindustrin, används benämningen marocko i fråga om vegetabiliskt garvat getskinn, som krusats för hand i vått tillstånd. I egentlig mening betecknar denna tern getskinn, som garvats uteslutande med sumack. Läder, tillverkat av vegetabiliskt garvat getskinn med narvmönster påminnande om äkta Marocko, men vars narvmönster framkallats på annat sätt än genom krusning för hand t.ex. genom narvsättning eller narvsättning med följande krusning, benämns ”marocko narvad get”.

se även:
engelsk term: morocco
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?