Ikon för Rikstermbanken

krusning

svenska termer: krusning
krispling
definition:

uppmjukning av läder eller upparbetande av en speciell narvbild genom bearbetning för hand av köttsidan av det narv mot narv vikta lädret med ett avrundat s.k. krusbräde, försett med kork

anmärkning:

Krusning innebär en bearbetning för hand under lätt tryck i allmänhet i två not varandra vinkelräta riktningar (fyra kvarter), varvid den s.k. boxnarven bildas. Vid ytterligare bearbetning i fyra diagonalriktningar (sexton kvarter) uppstår en kornig narv, s.k. saffiansnarv. Vid krispling är uppmjukningen av lädret det väsentliga, varför den utförs under starkare tryck än krusningen.

engelsk term: boarding
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?