Ikon för Rikstermbanken

kalvskinn (2)

svensk term: kalvskinn (2)
användningsområde: i begränsad betydelse
definition:

läder från skinn av kalv av nötboskap, som ej avvants eller son enbart uppfötts på mjölk

anmärkning:

Skinnets färskvikt får ej överskrida en angiven gräns, som kan vara 7 kg eller något högre. Tyngre skinn av på mjölk uppfödda kalvar, med färskvikt upp till 12–15 kg benämns ”veal”.

se även:
engelsk term: calf
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?