Ikon för Rikstermbanken

diabas

svensk term: diabas
definition:

en som branta gångar, bäddformiga lagergångar eller lavor uppträdande bergart, bestående av samma mineral som gabbro, men har ofitisk struktur med godtyckligt orienterade plagioklaslister i den mörka mellanmassan

se även:
 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998