Ikon för Rikstermbanken

gabbro

svensk term: gabbro
definition:

basisk djupbergart, bestående av plagioklas, samt augit och/eller rombisk pyroxen

anmärkning:

Ofta även olivin, mera sällan hornblände eller biotit; en gabbro med olivin kallas olivingabbro. En gabbro med rombisk pyroxen kallas norit; en gabbro huvudsakligen bestående av plagioklas och med mycket underordnade mörka mineral kallas anortosit.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998