Ikon för Rikstermbanken

volymvärdesomvandlare

svenska termer: volymvärdesomvandlare
kompenseringsverk
definition:

anordning för kompensation av tryck, temperatur och kompressibilitet

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35