Ikon för Rikstermbanken

uppgraderad biogas

svensk term: uppgraderad biogas
definition:

rötgas som efter avskiljning av i huvudsak vatten, svavelväte och koldioxid erhåller samma kvalitet som naturgas

anmärkning:

Gasol tillsätts för att uppnå erforderligt värmevärde.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35