Ikon för Rikstermbanken

timserie

svensk term: timserie
definition:

tidsserie med timvärden för en viss avgränsad period, t ex ett dygn

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35