Ikon för Rikstermbanken

tillåten obalans

svensk term: tillåten obalans
definition:

avvikelse mellan inmatad och uttagen gas som tillåts utan straffavgift

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35