Ikon för Rikstermbanken

take and pay-avtal

svensk term: take and pay-avtal
definition:

avropsavtal, dvs. avtal om köp/försäljning av gas som kan avläsas direkt på gasmätaren (faktisk förbrukning)

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35