Ikon för Rikstermbanken

systemansvar

svensk term: systemansvar
definition:

det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det svenska naturgassystemet

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35