Ikon för Rikstermbanken

strukturrapport

svensk term: strukturrapport
definition:

sammanställning av information som gäller informationsstrukturen mellan två företag

anmärkning:

Exempelvis nätägarens förteckning över vilka gasleverantörer som den balansansvarige har åtagit sig balansansvar för. Den strukturrapport som systemansvarig sänder till nätägaren och den balansansvarige består förutom av en sammanställning även av en strukturkvittens med de förändringar som rapporterats in.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35