Ikon för Rikstermbanken

slutlig balansgas

svensk term: slutlig balansgas
definition:

tvingande gashandel mellan systemansvarig och balansansvarig med anledning av i den slutliga avräkningen fastställd obalans utanför tillåtet intervall på balanskonto

anmärkning:

Slutlig balansgas anges i kWhö.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35