Ikon för Rikstermbanken

serie-ID

svensk term: serie-ID
definition:

kod för rapporterad och återrapporterad timserie

anmärkning:

Serie-ID anges i strukturrapporten från den systemansvarige.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35