Ikon för Rikstermbanken

schablonberäkning

svensk term: schablonberäkning
definition:

all förbrukning som inte mäts och rapporteras inom månaden, utan istället beräknas

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35