Ikon för Rikstermbanken

schablonavräkning

svensk term: schablonavräkning
definition:

avräkning av de balansansvarigas schablonavräknade leveranser

anmärkning:

Schablonavräkning görs preliminärt för varje månad och slutligt efter månadens slut.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35