Ikon för Rikstermbanken

räkneverk i gasmätare

svensk term: räkneverk i gasmätare
förklaring:

Visar den ackumulerade gasmängden som passerat genom gasmätaren. Det kan finnas ett eller flera räkneverk i gasmätaren.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35