Ikon för Rikstermbanken

preliminära fördelningstal

svensk term: preliminära fördelningstal
definition:

andel av en förbrukningsprofil som beräknas före leveransmånaden

anmärkning:

Preliminära fördelningstal för leveransmånaden baseras på: historiska mätvärden för förbrukningsprofilen, årsförbrukning hos gasanvändaren som ska schablonavräknas, de gasanvändares-/leverantörsrelationer som gäller den aktuella leveransmånaden.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35