Ikon för Rikstermbanken

periodisering av avläst energi

svensk term: periodisering av avläst energi
definition:

fördelning av avläst energi till månadsenergier mellan avläsningstillfällena

anmärkning:

Periodiseringen görs månaden efter avläsningsmånaden baserat på förbrukningsprofilen, när förbrukningsprofilen för avläsningsmånaden är slutligt rapporterad.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35