Ikon för Rikstermbanken

områdesbalans

svenska termer: områdesbalans
OB
definition:

summa av rapporterad inmatning till och uttag (inkl nätförluster) från ett nätavräkningsområde

anmärkning:

Summan är vid korrekt rapportering lika med noll.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35