Ikon för Rikstermbanken

omräkningsfaktor

svensk term: omräkningsfaktor
definition:

faktor för omräkning mellan t.ex. övre- och undre värmevärde, eller omräkning mellan driftkubikmeter och normalkubikmeter

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35