Ikon för Rikstermbanken

normalkubikmeter

svensk term: normalkubikmeter
förklaring:

En normalkubikmeter avser 1 m³ vid trycket 1,01325 bar a och temperaturen 0 °C.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35